top of page
Det gode projekt gåtur1_1.jpg

BÆREDYGTIGHED (DGNB, LCA, LCC)

RØNSLEV arbejder ud fra  at bæredygtighed skal ses som en helhed af de tre parametre - økonomisk, miljømæssigt og social udvikling.

De seneste 20 år er der i Danmark fokuseret kraftig på nedbringning af bygningers energiforbrug, både af hensyn til økonomi og miljø. På det seneste er fokus imidlertid i stigende grad rettet mod bæredygtighed i en bredere forstand. I 1987 udgav FN rapporten "Vores fælles fremtid", også kaldet "Brundtlandrapporten", som definerede at bæredygtighed skal ses som en helhed af tre parametre Økonomisk, miljømæssigt og social udvikling.

På den baggrund er der udviklet systemer til håndtering af bæredygtigt byggeri, Et af disse er det tyske DGNB, som det danske forum Danish Green Building Council (DK-GBC), har valgt som grundmodel for certificering af bæredygtigt byggeri i Danmark. Modellen er tilpasset danske forhold, så det i dag er muligt at certificere de fleste bygningstyper.

DGNB-værktøjet vurderer økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter på en lang række parametre i byggeriet. DGNB-certificering kræver omfattende dokumentation og vil i sin fulde udstrækning som regel være mest relevant for større projekter. Vi har uddannede DGNB-konsulenter, der kan rådgive om bæredygtigt byggeri efter DGNB-modellen. Ligeledes kan vi udarbejde totaløkonomiske beregninger (LCC-beregninger) og livscyklusanalyser (LCA-beregninger) til vurdering af materialernes miljøbelastning. LCC- og LCA-beregninger indgår som en vigtig del af DGNB-værktøjet men kan naturligvis anvendes til vurdering af de mest økonomiske og mindst miljøbelastende løsninger for alle byggerier.

Vi er autoriserede til at virke som DGNB auditor, dvs. både at rådgive om og udføre selve certificeringen.

”DGNB-systemet er omfattende og svært at få hul på. Vi vil gerne rådgive vores kunder om, hvordan man kommer i mål på en pragmatisk måde. Der findes mange lavthængende frugter, der både giver mening i virkeligheden og i forhold til DGNB, og de behøver ikke at være svære at implementere. Det vigtigste i udarbejdelsen af et bæredygtigt projekt er, at alle er åbne, lydhøre og løsningsorienterede. Derfra er det langt hen ad vejen et spørgsmål om at have styr på processer og dokumentation.”

Lotte Grann, Fagleder, ingeniør og DGNB-konsulent

Lotte_300.png
bottom of page