BÆREDYGTIGHED, DGNB-CERTIFICERING, LCA, LCC

De senste 10 år er der i Danmark fokuseret kraftig på nedbringing af bygningers energiforbrug, både af hensyn til økonomi og miljø. På det senste er fokus imidlertid i stigende grad rettet mod bæredygtighed i en bredere forstand. I 1987 udgav FN rapporten "Vores fælles fremtid", også kaldet "Brundtlandrapporten", som definerede at bæredygtighed skal ses som en helhed af tre parametre:

 

Økonomisk, miljømæssig og social udvikling.

 

På den baggrund er der udviklet systemer til håndtering af bæredygtigt byggeri, Et af disse er det tyske DGNB, som det danske forum Danish Green Building Council (DK-GBC), har valgt som grundmodel for certificering af bæredygtigt byggeri i Danmark. Modellen er tilpasset danske forhold, så det i dag er muligt at certificere kontorbygninger og boligbebyggelser større end 6 boliger. DK-GBC arbejder løbende på at udarbejde modeller for andre bygningstyper.

DGNB-værktøjet vurderer økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter på en lang række parametre i byggeriet. DGNB-certifcering kræver omfattende dokumentation  og vil i sin fulde udstrækning kun være relevant for større projekter. RØNSLEVs Kasper Rønslev og Sinam Wahab er begge uddannede DGNB-konsulenter og kan således rådgive om bæredygtigt byggeri efter DGNB-modellen. Ligeledes kan vi udarbejde totaløkonomiske beregninger (LCC-beregninger) og livscyklusanalyser (LCA-beregninger) til vurdering af materialernes miljøbelastning. LCC- og LCA-beregninger indgår som en vigtig del af DGNB-værktøjet men kan naturligvis anvendes til vurdering af de mest økonomiske og mindst miljøbelastende løsninger for alle byggerier.

Vi er ligeledes autoriserede til at virke som auditor, dvs. både at rådgive om og udføre selve certifceringen.

 

Kontakt Kasper Rønslev krn@ronslev.dk