BRANDTEKNISK RÅDGIVNING

Siden 2004 har det været muligt at afvige fra de normale brandmæssige regelsæt, såfremt det eftervises, at brandsikkerheden er tilfredsstillende. I praksis kan præaccepterede løsninger iht. Bygningsreglementet anvendes i de fleste tilfælde. ​

Fra 1.1.2020 er byggesagsbehandlingen udlagt til private, certificerede brandrådgivere.

RØNSLEV har erfaring med brandsikring af byggeri efter nyeste lovgivning,  inkl. højlagre, og brandfarlige virksomheder. RØNSLEV kan udarbejde brandstrategirapport, brandteknisk dokumentation, brand- og flugtvejs-simulering, brandteknisk eftervisning af bærende bygningsdele samt drift- og vedligeholdelsesmanual for brandtekniske installationer. Vi kan endvidere virke som ekstern konsulent ved vurdering af en bygnings brandsikkerhed.

RØNSLEVs Helle Skjerning Jacobsen er certificeret brandrådgiver til brandklasse 2 (BK2) og kan dermed håndtere de fleste byggesager internt. Hvis de præaccepterede løsninger fraviges, skal byggesagen behandles i brandklasse 3 eller 4 (BK3 eller BK4). Til disse mere komplicerede sager samarbejder vi med specialister med disse kompetencer og certifikater.

Foruden sikkerhed tænker vi optimering og udførelsesvenlighed ind i projektet. Der kan ofte være betydelige besparelser at hente ved at få udarbejdet et gennemtænkt og optimalt brandprojekt. Vi anbefaler, at der tilkobles en brandteknisk ingeniør tidligt i projektet.

Kontakt faggruppeleder Helle Skjerning Jacobsen hsj@ronslev.dk

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk