BRANDTEKNISK RÅDGIVNING

Siden 2004 har det været muligt at afvige fra de normale brandmæssige regelsæt, såfremt det eftervises, at brandsikkerheden er tilfredsstillende. I praksis kan ”Eksempelsamling for brandsikring af byggeri” bruges i de fleste tilfælde. Eksempelsamlingen minder om de tidligere krav i Bygningsreglementet. For byggerier, som ikke kan disponeres iht. Eksempelsamlingen, skal sikkerheden eftervises efter ”Information om brandsikring af byggeri”.

 

RØNSLEV har erfaring med brandsikring af byggeri efter nyeste lovgivning,  inkl. højlagre, og brandfarlige virksomheder. RØNSLEV kan udarbejde brandstrategirapport, brandteknisk dokumentation, brand- og flugtvejs-simulering, brandteknisk eftervisning af bærende bygningsdele samt drift- og vedligeholdelsesmanual for brandtekniske installationer. Vi kan endvidere virke som ekstern konsulent ved vurdering af en bygnings brandsikkerhed.

 

Foruden sikkerhed tænker vi optimering og udførelsesvenlighed ind i projektet. Der kan ofte være betydelige besparelser at hente ved at få udarbejdet et gennemtænkt og optimalt brandprojekt. Vi anbefaler, at der tilkobles en brandteknisk ingeniør tidligt i projektet.

 

Kontakt Helle Skjerning Jacobsen hsj@ronslev.dk

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk