top of page
Naturcenter Hindsgavl (13).jpg

BRAND OG CERTIFICERET RÅDGIVER

Brandsikkerhed er over de seneste 20 år blevet et selvstændigt og større og større fag indenfor rådgivning om byggeri. Der er blevet åbnet op for, at man kan udføre bygninger som falder udenfor tidligere kendt teknisk fælleseje som Eksempelsamlingen og Tekniske Forskrifter. Til gengæld skal man kunne dokumentere, at sikkerhedsniveauet er mindst det samme, som hvis de forskriftmæssige løsninger var anvendt, og en certificeret brandrådgiver skal attestere projektet.

Nu er de tidligere forskrifter erstattet af de præaccepterede løsninger i bygningsreglementet, og man kan altså projektere sin bygning jf. disse, eller man kan dokumentere brandsikkerheden ved komparative analyser eller simuleringer.

Efter d. 1.1.2020 skal der til byggerier i brandklasserne BK2, BK3 og BK4 udarbejdes starterklæring og sluterklæring af en certificeret brandrådgiver med certifikat til den aktuelle brandklasse. Projekter i BK1 kan gennemføres uden starterklæring og uden certificeret rådgiver. Blandt projekterne i BK1 hører boligbyggerier med bruttoetageral på max. 600 kvm. uden vandret lejlighedsskel, der i øvrigt overholder de præaccepterede løsninger. Bygninger i BK2 omfatter generelt bygninger, der udføres efter de præaccepterede løsninger men ikke falder ind under BK1. Dokumentation ved komparative analyser eller simuleringer medfører i de fleste tilfælde, at projektet skal behandles i BK3 eller BK4.

Brandrådgiveren har ansvaret

for sit fag men har samtidig

en tværfaglig rolle, da de brandtekniske løsninger

skal projekteres under andre fagområder – herunder arkitekt, konstruktionsingeniør, vvs-ingeniør, ventilationsingeniør og elingeniør. Brandrådgiveren tilser, at de øvrige fagpersoner får integreret de brandtekniske løsninger. Den certificerede brandrådgiver er ikke nødvendigvis identisk med den projekterende brandrådgiver.

Den certificerede brandrådgiver skal granske materialet og sikre sig, at brandsikkerheden er i orden, og at formaliteterne er overholdt. Derefter udarbejder den certificerede brandrådgiver starterklæring og ved ibrugtagning sluterklæring ud

fra de modtagne oplysninger.

Morten_300.png

”Brandområdet griber ind i mange aspekter af byggeriet, så det er vigtigt at tænke ind tidligt. Hvis jeg kommer ind meget sent i projektet, kan det fx være besværligt eller stort set umuligt at flytte et vindue, der giver udfordringer med vinkelsmitte. Det er også vigtigt tidligt at være opmærksom på, om bygningerne har forskellige anvendelser, som bør placeres i hver sin brandsektion. Det er mest tilfredsstillende at være med tidligt og yde en god rådgivning, som gør en forskel.”

Morten Lunden Svensgaard, Certificeret brandrådgiver BK2

bottom of page