top of page
DJI_0013.jpg

CERTIFICERET STATIKER

Til byggerier i konstruktionsklasserne KK2, KK3 og KK4 skal der udarbejdes starterklæring og sluterklæring af en certificeret statiker med certifikat til den aktuelle konstruktionsklasse.

Projekter i KK1 kan indsendes til byggesagsbehandling uden starterklæring. I praksis omfatter KK1 de fleste énfamiliehus og sommerhuse samt visse lagerbygninger. Alle andre bygninger vil falde ind under KK2, KK3 eller i sjældnere tilfælde KK4.

Alle andre bygninger vil falde ind under KK2, KK3 eller i sjældnere tilfælde KK4, og der skal således udføres starterklæring og sluterklæring samt de nødvendige bilag, herunder konstruktionsgrundlag og den øvrige statiske dokumentation omfattende bl.a. statiske beregninger, statisk projekteringsrapport, statisk kontrolrapport, statisk projektredegørelse og konstruktionstegninger.

”Når man kommer op i de højere konstruktionsklasser kan der være meget tid og mange penge at spare ved at få fastlagt et statisk system, der er overskueligt, og det kan ofte være en fordel at få analyseret, om man fx skal forkorte nogle spændvidder eller adskille forskellige anvendelsestyper som kontor og lager konstruktivt. Kravene til selve konstruktionerne er som sådan ikke strammet, men certificeringsordningen betyder, at flere af de eksisterende krav i praksis fortolkes mere restriktivt, og det slår så igennem både i vores projekter og i selve den fysiske udformning af byggeriet. Men man kan planlægge sig ud af de værste faldgruber, hvis bygværksprojekterende og/eller certificeret statiker er med fra starten.”

Lasse Rygaard Rasmussen, konstruktionsingeniør cand. polyt.
og certificeret statiker KK3 og KK4.

Lasse.png
bottom of page