top of page
Favrdalskolen (3).jpg

CERTIFICERET STATIKER

Efter d. 1.1.2020 skal der til byggerier i konstruktionsklasserne KK2, KK3 og KK4 udarbejdes starterklæring og sluterklæring af en certificeret statiker med certifikat til den aktuelle konstruktionsklasse.

Projekter i KK1 kan indsendes til byggesagsbehandling uden starterklæring. I praksis omfatter KK1 de fleste énfamiliehus og sommerhuse samt visse lagerbygninger. Alle andre bygninger vil falde ind under KK2, KK3 eller i sjældnere tilfælde KK4.

Alle andre bygninger vil falde ind under KK2, KK3 eller i sjældnere tilfælde KK4, og der skal således udføres starterklæring og sluterklæring samt de nødvendige bilag, herunder konstruktionsgrundlag og den øvrige statiske dokumentation omfattende bl.a. statiske beregninger, statisk projekteringsrapport, statisk kontrolrapport, statisk projektredegørelse og konstruktionstegninger.

Kristian.png

"Certificeringsordningen er stadig ny for mange, og særligt for de lidt mindre byggerier kommer det ofte bag på bygherrerne, at der skal udføres starterklæring og udførlig dokumentation. Vi vil gerne tidligt ind i projekterne, så man kan få lagt en god strategi fra starten. Så bliver det meget nemmere at komme igennem processen frem til en sluterklæring. Vi forsøger at være pragmatiske og hjælpsomme, men vi har nu engang et regelsæt, der skal følges, og vi skal hvert år sende oplysninger ind til certificeringsudvalget, så de kan følge op på, om vi overholder vores forpligtelser.”
 

Kristian Ahle, Konstruktionsingeniør og certificeret statiker KK2

”Når man kommer op i de højere konstruktionsklasser kan der være meget tid og mange penge at spare ved at få fastlagt et statisk system, der er overskueligt, og det kan ofte være en fordel at få analyseret, om man fx skal forkorte nogle spændvidder eller adskille forskellige anvendelsestyper som kontor og lager konstruktivt. Kravene til selve konstruktionerne er som sådan ikke strammet, men certificeringsordningen betyder, at flere af de eksisterende krav i praksis fortolkes mere restriktivt, og det slår så igennem både i vores projekter og i selve den fysiske udformning af byggeriet. Men man kan planlægge sig ud af de værste faldgruber, hvis bygværksprojekterende og/eller certificeret statiker er med fra starten.”

Lasse Rygaard Rasmussen, konstruktionsingeniør cand. polyt.
og certificeret statiker KK3 og KK4.

Lasse.png
bottom of page