VVS OG VENTILATION

Hvis de bærende konstruktioner er bygningens krop, så er installationerne organerne, der giver bygningen liv og funktion.

 

RØNSLEV kan i eget hus projektere vvs- og ventilationsanlæg, mens vi som regel tilknytter faste samarbejdspartnere til projektering af el og belysning. På den måde har vi mulighed for at integrere bygningsinstallationerne med de øvrige bygningsdele for at undgå kollisioner og uhensigtsmæssige løsninger. Af samme årsag udføres større projekter udføres normalt i 3D. 

 

Installationerne skal understøtte et godt indeklima, hvorfor installationerne ofte projekteres med baggrund i indeklimasimuleringer, som vi ligeledes varetager. De seneste år skærpede energikrav fordrer omhu ved projektering af varme- og ventilationsanlæg, når både energibehov, komfort og indeklima skal tilgodeses. 

Kontakt Kasper Rønslev Nielsen krn@ronslev.dk eller fagleder Nya Ulrich Andersen nya@ronslev.dk