top of page

BANK NORDIK

INDEKLIMALØSNING | ODENSE

BANK NORDIK

Bygningens ejer rekvirerede indeklimasimuleringer og løsningsforslag til forbedring af det termiske indeklima om sommeren.

Realiseret: 2015


Bruttoetageareal:
10.000 m² logistikcenter

1.300 m² administrationsbygning


Bygherre: DSV


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Østre Stationsvej 41M, 5000 Odense

Hent referencen i pdf
bottom of page