top of page

FLEGMADE

228 BOLIGER - 4 OG 6 ETAGER | VEJLE

FLEGMADE

Teamet bestående af totalentreprenør Adsbøll Entreprise, Årstiderne Arkitekter og RØNSLEV står for opførelsen af 228 boliger i Vejle. 


Bebyggelsen er en vigtig del af en transformation af Flegmade-kvarteret fra slidt industri til moderne beboelse. Boliger varierer i størrelserne fra to til fem værelser og appellerer til mange forskellige målgrupper.


Projektet omfatter to bygninger med 228 udlejningsboliger. Den mindste bygning opføres i fire etager. Den største bygning opføres i henholdsvis seks og fire etager. Projektet vil blive opført i betonelementer med teglspån som facadebeklædning. 


Der har været flere udfordrende elementer i projektet. Fx er der pga. bygningens udformning ikke mindre end 56 forskellige lejlighedstyper, som er løst individuelt mht. installationer og føringsveje. 

Pga. sin tidligere anvendelse er grunden forurenet. Derfor er der truffet forskellige tekniske foranstaltninger til at sikre beboernes sundhed. 


Bygningen er funderet på ca. 750 jernbetonpæle. Under ramningen har der været stor fokus på at undgå store vibrationer i nabobygningerne.

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: 18.245 m²


Bygherre: PFA Pension


Totalentreprenør: Adsbøll Entreprise


Arkitekt: Årstiderne Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Flegmade 18, 7100 Vejle

Hent referencen i pdf
bottom of page