top of page

HØGHUS

31 ALMENE FAMILIEBOLIGER | ODDER

HØGHUS

31 almene familieboliger i Odder, opført i lavenergiklasse 2015 uden brug af alternativ energi. Bygningerne, som er i to etager, opvarmes vha. fjernvarme.

Realiseret: 2012


Bruttoetageareal: 3.050 m²


Bygherre: AAB Odder


Totalentreprenør: CJ Group


Arkitekt: Atrio Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Høghus, 8300 Odder

Hent referencen i pdf
bottom of page