top of page

MØLLEHAVEN

SENHJERNESKADECENTER | BOGENSE

MØLLEHAVEN

RØNSLEV vandt sammen med Skala Arkitekter totalrådgivningskonkurrencen ”Tilbygning af senhjerneskadecenter til Møllehaven Plejecenter” i 2019.

 

Projektet omfatter opførelse af 12 boligpladser til senhjerneskadede samt en

aktivitetsdel. Bygningen udføres i 1 etage som en tilbygning til plejecenteret på grunden, som er bygget i en etage for at imødekomme gangbesværede og kørestolsbrugere.


Derudover har indeklima været et fokusområde, da man i plejeboliger kan have særlige krav til ventilation og temperaturforhold i forhold til med normale boliger. Der er udtænkt robuste løsninger, hvor indeklimakravene kan overholdes, mht. sommerkomfort, lugtgener og CO² niveau, uden involvering af beboerne. Indeklimaet vil derfor opleves friskt og behageligt uden nødvendigvis at åbne døre og vinduer.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: ca. 1.300 m²


Bygherre: Nordfyns Kommune


Hovedentreprenør: Tømrerfirmaet Madsen


Arkitekt: Skala Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Møllehaven 24, 5400 Bogense

Hent referencen i pdf
bottom of page