top of page

NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE

IDRÆTSHAL | NORDBORG

NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE

Idrætshal inkl. undervisningslokaler mv.

Realiseret: 2017

 

Bruttoetageareal: 1.300 m²


Bygherre: Nordorg Slots Efterskole

 

Totalentreprenør: Dansk Halentreprise

 

Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg

Hent referencen i pdf
bottom of page