top of page

RANDERSVEJ

OMBYGNING AF BOLIGER | AARHUS

RANDERSVEJ

Projektet omfatter en ombygning af den eksisterende bygning placeret på hjørnet af Randersvej og Norges Allé i Aarhus nord.


For afsnittet mod Randersvej ombygges de 2 øverste etager mens resterende renoveres. 


For afsnittet mod Norges Allé rives eksisterende stueetage ned og der opføres 4 nye etager ovenpå eksisterende kælder. Afsnittet udvides med ca. 2 meter. 


I kælder udføres cykelparkering og depotrum. Resterende lejligheder, i alt 18 stk. Etageareal er ca. 115 m2 i afsnit mod Randersvej og 110 m2 i afsnit mod Norges Allé.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: 1000 m²


Bygherre: Bytømren A/S


Totalentreprenør: Bytømren A/S


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, brand


Adresse: Randersvej 69, 8200 Aarhus N

Hent referencen i pdf
bottom of page