top of page

SVANEPARKEN

41 FAMILIEBOLIGER SOM RÆKKEHUSE | GALTEN

SVANEPARKEN

Teamet bestående af CJ Group Aarhus, Regnbuen og RØNSLEV blev i starten af 2015 prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen udskrevet af ALBOA og bygherrerådgiver Arkitektfirmaet Frost Larsen.


RØNSLEV bistod i konkurrencen med viden om installationer, energi, konstruktioner og afløb. Med de skrappe energikrav var det et vigtigt konkurrenceparameter at udarbejde et godt energikoncept. Rønslev valgte en løsning, der primært er baseret på passive tiltag, hvor energiforbruget er nedbragt bl.a. vha. isolering og gode vinduer. Hvor forøgelse af isoleringstykkelserne ikke længere var rentable, er der suppleret med aktive tiltag i form af solcelleanlæg. Bygningerne opvarmes vha. fjernvarme.


Et andet vigtigt parameter var håndtering af regnvand, idet lokalplanen fastlægger et krav til maksimal udledning. Der er derfor projekteret LAR-løsninger i form af delvist åbne belægninger samt faskineanlæg.


Bygningerne er andre henseender opført med velkendte og traditionelle løsninger. Konstruktionsmæssigt er der tale om træ-gitterspær på beton- og letklinkerbetonelementer, funderet på pladsstøbte stribefundamenter. Udfordringer med kvældende ler er løst bl.a. ved forøget funderingsdybde.


På installationssiden er der valgt robuste kvalitetsløsninger iht. bygherrens byggeprogram. Projekteringen er udført iht. IKT-bekendtgørelsen for offentligt byggeri. Dermed er byggeriet projekteret i 3D som BIM-modeller. Til formålet har hele projektgruppen anvendt softwaren Autodesk REVIT.

Realiseret: 2016


Bruttoetageareal: 4.500 m²


Bygningsklasse 2020


Bygherre: ALBOA


Totalentreprenør: CJ Group Aarhus 


Arkitekt: Regnbuen Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, vvs, el, tilsyn
 

Adresse: Sangsvane Allé, 8464 Galten

Hent referencen i pdf
bottom of page