ENERGI

RØNSLEV har stor erfaring i udarbejdelse af diverse energi- og indeklimaberegninger. Nye bygningers energibehov skal eftervises ved en energirammeberegning, og der kan opnås store økonomiske fordele ved at vælge de rette energitiltag fra starten.

Ofte forkuseres der ensidigt på isolering - men reelt er andre forhold mindst lige så vigtige. Fx spiller ventilation, tæthed, vindues- og glastyper, opvarmningsform og alternative energikilder en mindst lige så stor rolle som isoleringstykkelserne. Ved at vælge de rigtige tiltag til det aktuelle byggeri kan der spares penge både i anlægsfasen og i driftsfasen.

 

For énfamiliehuse, der opfylder visse forudsætninger, kører vi med en fast, lav pris på kr. 4.800,- ekskl. moms (kr. 6.000 inkl. moms) for en energirammeberegning. For andre byggerier aftales prisen i det konkrete tilfælde. For tilbygninger kræves en varmetabsberegning, som vi også tilbyde at udføre.

 

RØNSLEV har stæke kompetencer indenfor design af lavenergibyggeri og har bl.a. udført ingeniørarbejdet på Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl i Bygningsklasse 2020 og har udviklet 0-energi typehus-konceptet 2020 HUSET. Flere af vore ingeniører har erfaring med passivhuse og andre super-lavenergi-koncepter.

 

Kontakt Kasper Rønslev krn@ronslev.dk eller Karen Marie Jakobsen kmj@ronslev.dk

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk