top of page
GASA (11).jpg

ENERGI OG INDEKLIMA

Bygningers indeklima har stor indflydelse på vores helbred og velbefindende. RØNSLEV rådgiver og dokumenterer efter byggelovgivningen og arbejdsmiljøreglerne med fokus på at skabe energieffektive, behagelige og sunde byggerier.

I dag forventer vi, at vores bygninger både er energieffektive og behagelige og sunde at opholde sig i. Bygningsreglementet stiller krav til både energiforbrug og til en vis grad også til indeklimaet.

Energikravene er blevet strammet løbende siden indførelsen af energirammeberegningerne i 2006. RØNSLEV har rådgivet om energioptimering gennem alle årene og har god føling med de nyeste udfordringer og muligheder.

Marlene.png

”Ofte fokuseres der på isolering, når vi snakker om energioptimering - men andre forhold er mindst lige så vigtige. Ventilation, tæthed, vindues- og glastyper, opvarmningsform, belysning og alternative energikilder fylder meget i energiberegningen, og ved at vælge de rigtige tiltag fra starten kan der spares penge både i anlægsfasen og i driftsfasen.”

Marlene Junker, Fagleder og ingeniør

Bygningers indeklima har stor indflydelse på vores helbred og velbefindende. Såvel byggelovgivning som arbejdsmiljøregler skærpes løbende for at sætte fokus på vigtige indeklimaaspekter: termisk indeklima (temperatur), luftkvalitet, lysforhold og akustik. Det øgede fokus betyder øget behov for rådgivning og dokumentation.

”Indeklimasimuleringer kan være komplekse, men ligesom med energioptimering kan man opnå rigtig meget med lavpraktiske midler tidligt i projekterne. Fx er bygningers og rums orientering af afgørende betydning for forhold som termisk indeklima og dagslys, ligesom man også kan løse mange akustiske problemer rent geometrisk,”

Sinam Wahab, Fagleder og ingeniør

Sinam_300.png

Vi kan bl.a. udføre:

 

  • Energirammeberegninger iht. SBi213, DS418 og BR18, udføres i Be18

  • Energiberegninger iht. renoveringsklasserne jf. BR18, udføres i Be18

  • U-værdi- og linjetabsberegninger iht. bl.a. DS418 og DS/EN ISO13370, udføres i THERM, HEAT etc.

  • Varmetabsberegninger iht. BR18 og DS418

  • Simulering af termisk og atmosfærisk indeklima, udføres fx i BSim

  • Beregning af naturlig ventilation

  • Dugpunktsberegninger

  • Dagslysberegninger, udføres fx i Dialux

  • Beregning af ækvivalent absorptionsareal og efterklangstid (rumklang, akustik)

Vi kan desuden indhente ekspertviden fra specialfirmaer, der beskæftiger sig med test og måling samt mere komplicerede simuleringer af støj og indeklima, hvis projektet kræver det.

bottom of page