top of page

FAGLEDER KONSTRUKTIONER

At arbejde hos Rønslev

Hos Rønslev er humøret, musikken, loftet og de faglige ambitioner høje. Vi vil være en fantastisk arbejdsplads, og vi vil lave projekter, der rent faktisk kan bygges. 

Vi har en flad struktur og ganske få interne procedurer, så der er ikke langt fra tanke til handling, når gode idéer opstår. 

Vi investerer massivt i faglig udvikling i form af efteruddannelser samt teknologisk udvikling i form af software og hardware.

Alle medarbejdere er direktør for eget skrivebord med ret og pligt til at styre sin egen tid. Der er meget stor frihed og deraf følgende stort ansvar. 

Når du sender en ansøgning til Rønslev, opfordret eller uopfordret, giver du samtykke til, at det fremsendte materiale må ses af ledende medarbejdere. Materialet opbevares i op til 6 mdr. fra modtagelsen.​​

Til en nyoprettet rolle som fagleder for bærende konstruktioner søger vi en konstruktionsingeniør med min. 10 års erfaring – og meget gerne mere.

Vores talentmasse er enestående med mange virkelig dygtige konstruktionsingeniører med 0-10 års erfaring – som bobler af vilje, passion og helt skarpe IT-færdigheder. Derudover råder vi over en håndfuld mere erfarne folk, der i stigende grad fungerer som projektledere. Netop derfor har vi brug for en ingeniør, der har prøvet det meste indenfor bærende konstruktioner og kan være vores nøgleperson på området.

 

Faglederens overordnede formål er at sikre høj kvalitet og bygbarhed i alle vores konstruktionsprojekter. Det er vores mål, at faglederen samt en række øvrige konstruktionsingeniører skal certificeres til byggesagsbehandling af konstruktionsprojekter i konstruktionsklasse 3 og 4. Vi afsætter de nødvendige ressourcer til gennemførelse af certificeringen.

 

Kompleksiteten og størrelsen af vores projekter er stigende. De seneste år har vi bl.a. projekteret 30.000 kvm logistikcenter for medicinalvarer med 32 m højt lager udført som clad-rack, en boligkarré med 228 boliger og 4 boligtårne på 15 etager. Vi forventer, at udviklingen fortsætter, så vi får mindst lige så udfordrende projekter i fremtiden. Faglederen vil naturligt være fagansvarlig for konstruktioner på nogle af de mest komplicerede projekter og samtidig være sparringspartner for fagansvarlige på andre projekter. Vi forventer, at faglederen er opsøgende på ny viden og deltager i faglige netværk, både for at tilegne sig viden og som ambassadør for Rønslev.

 

Rønslev er et firma med højt til loftet. Vi tilbyder en udstrakt grad af handlefrihed, særligt for medarbejdere, som selv tager ansvar. Ledelse og projektledelse skal hos os være en katalysator for initiativ – ikke en stopklods. Vi ser os selv som et stærkt fællesskab, hvor vi har modet til at være ærlige overfor hinanden og vores samarbejdspartnere.

 

Faglederen skal sørge for, at vi er opdaterede på seneste viden om bygningskonstruktioner – omfattende bl.a. lovgivning, best practice, materialer, nye løsninger, IT-værktøjer mv. Faglederen faciliterer en faggruppe bestående af erfarne og mindre erfarne konstruktionsingeniører. Faglederen skal således ikke egenhændigt undersøge og vedligeholde alle dele af faget – men derimod facilitere, at det sker. Desuden skal faglederen sikre, at vores interne kontrolprocedurer er logiske, enkle og tilstrækkelige.

 

Kontakt Kasper Rønslev Nielsen, 22198702, krn@ronslev.dk

 

bottom of page