INDEKLIMA

Bygningers indeklima har stor indflydelse på vores helbred og velbefindende. Såvel byggelovgivning som arbejdsmiljøregler skærpes løbende for at sætte fokus på vigtige indeklimaaspekter: Termisk indeklima (temperatur), luftkvalitet, lysforhold og akustik. Det øgede fokus betyder øget behov for rådgivning og dokumentation. Desuden viser utallige undersøgelser, at et godt indeklima på arbejdspladsen kan ses direkte på bundlinjen pga. mere effektive og engagerede medarbejdere.

 

RØNSLEV kan udføre indeklimasimuleringer, bl.a. vha. af softwaren BSim. Derudover kan vi udføre ingeniørberegninger af lydabsorbering, efterklangstid, naturlig ventilation, dagslys, dugpunkt mv.

Med vores erfaring fra mange forskellige typer byggerier kan vi omsætte resultaterne til rådgivning og konkrete anbefalinger.

 

Vi kan desuden formidle kontakt til ingeniører og specialfirmaer, der beskæftiger sig med test og måling af indeklimaet, så vi har mulighed for at koble teori og praksis. Vi foretrækker, at der tilknyttes indeklimarådgivning tidligt i projektet, så det gode indeklima integreres i projektet og unødigt komplicerede hovsa-løsninger undgås.

 

 

Kontakt Kasper Rønslev krn@ronslev.dk eller Karen Marie Jakobsen kmj@ronslev.dk

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk