top of page
Kuglen december 2021 (10).jpg

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Projektering af bærende konstruktioner er en af vores absolutte kernekompetencer. Vi har et stærkt fagligt miljø af konstruktionsingeniører med erfaring indenfor mange forskellige konstruktionstyper og -materialer.

Vi har projekteret bærende konstruktioner i træ, stål, betonelementer, pladsstøbt beton, porebeton og forskellige konstruktionssystemer som kassette- og modulbyggeri (træ), CLT-elementer (limtræ), VST-elementer (pladsstøbt beton i præfabrikeret forskalling) og kalksandstensblokke.

Mikkel.png

”Som konstruktionsingeniører er det vores vigtigste opgave at sikre, at de bærende konstruktioner er stærke og robuste nok til at klare den aktuelle opgave. For os er det også vigtigt, at vi optimerer konstruktionerne, så der ikke bruges unødigt mange ressourcer. Det er en lidt overset del af en bæredygtig tankegang. Desuden går vi meget gerne i dialog med de udførende tidligt i processen, så vi sikrer, at vores projekter bliver bygbare. Vi skal følge regler og normer, men vores projekter skal også kunne udføres i virkeligheden.”

Projektleder, ingeniør og fagleder for konstruktioner, Mikkel Kongsmark Andersen

Vi fungerer som regel som bygværksprojekterende og har det overordnede ansvar for den statiske dokumentation. Hvis byggeriet pga. konstruktionsklassen kræver certificeret statiker, leverer vi også denne ydelse i form af starterklæring, sluterklæring og de nødvendige bilag.

I mange tilfælde vil dele af den statiske dokumentation blive udarbejdet af den bygværksprojekterende, mens andre statiske beregninger udarbejdes af systemleverandører som fx leverandører af stålrammer, betonelementer og gitterspær.

20211025_140756.jpg

Kompetencerne omfatter også fundering, herunder specialfundering som pæle, minipæle, skruepæle, brøndfundamenter, pladefundamenter og geotekniske konstruktioner som støttemure og sekantvægge. Vi råder over medarbejdere med praktisk erfaring indenfor specialfundering og medarbejdere, der er uddannede ingeniører med speciale i geoteknik.

bottom of page