top of page
Kuglen december 2021 (10).jpg

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Projektering af bærende konstruktioner er en af vores absolutte kernekompetencer. Vi har et stærkt fagligt miljø af konstruktionsingeniører med erfaring indenfor mange forskellige konstruktionstyper og -materialer.

Vi har projekteret bærende konstruktioner i træ, stål, betonelementer, pladsstøbt beton, porebeton og forskellige konstruktionssystemer som kassette- og modulbyggeri (træ), CLT-elementer (limtræ), VST-elementer (pladsstøbt beton i præfabrikeret forskalling) og kalksandstensblokke.

Didam.png

”Der er mange måder at gå til en opgave på. For os er det vigtigt, at vi altid starter med brugernes og bygherrens ønsker og holder dem for øje gennem hele processen. Vi skal altid huske, at vi er her for byggeriets skyld – for at de skal være sikre, robuste og bygbare. Samtidig skal vi selv have en god proces, for læring er en meget vigtig del af det daglige arbejde. Næsten hvert eneste projekt byder på ny læring, og det skal vi tage ind og tage med til de næste projekter.”

Ingeniør og fagleder for konstruktioner, Didam Wahab

Vi fungerer som regel som bygværksprojekterende og har det overordnede ansvar for den statiske dokumentation. Hvis byggeriet pga. konstruktionsklassen kræver certificeret statiker, leverer vi også denne ydelse i form af starterklæring, sluterklæring og de nødvendige bilag.

I mange tilfælde vil dele af den statiske dokumentation blive udarbejdet af den bygværksprojekterende, mens andre statiske beregninger udarbejdes af systemleverandører som fx leverandører af stålrammer, betonelementer og gitterspær.

20211025_140756.jpg

Kompetencerne omfatter også fundering, herunder specialfundering som pæle, minipæle, skruepæle, brøndfundamenter, pladefundamenter og geotekniske konstruktioner som støttemure og sekantvægge. Vi råder over medarbejdere med praktisk erfaring indenfor specialfundering og medarbejdere, der er uddannede ingeniører med speciale i geoteknik.

”Et godt projekt er ikke bare et projekt, hvor konstruktionerne holder. Et godt projekt skal også være optimeret, så vi ikke fråser med ressourcerne, og det skal være bygbart. Der er sikkerheder indbygget i normerne, så vi behøver ikke lægge en masse ekstra sikkerhed på. Vi skal stole på vores egne evner og de teorier, der ligger til grund for beregningerne, så vi kan holde fokus på at projektere bygbart og holde en god dialog med de udførende på byggepladserne.”

Ingeniør og fagleder for konstruktioner, Alban Asolli 

Alban.png
bottom of page