top of page
Fortehusene 04-10-2022 (8).jpg

ANLÆG, KLOAK OG REGNVANDSHÅNDTERING (LAR)

Fagområdet anlæg, kloak og regnvandshåndtering er ved først øjekast som det altid har været.
Vi skal have spildevand ud og regnvand væk fra vores bygninger, og det løber som oftest nedad.

Men fagområdet ligger på ingen måde stille. Ændringer i klimaforholdene betyder, at der skal håndteres større mængder regnvand, som de offentlige systemer ikke altid er gearet til. Derfor skal regnvandet i mange tilfælde helt eller delvist håndteres på egen grund, og det kræver nye løsninger. Under det samlede begreb LAR (lokal afledning af regnvand) findes løsninger som opstuvningsbassiner, faskiner, regnbede, planlagt oversvømmelse af lavtliggende arealer, grøftesystemer og rørbassiner.

Mangel på byggegrunde i store byområder betyder, at grunde, som hidtil har været vurderet uhensigtsmæssige pga. fx grundvandsforholdene, nu bliver taget i brug. Grundvandsproblemerne skal derfor afhjælpes i forbindelse med byggeriet, og det kan give udfordringer i forbindelse med udførelse af kloakledning og særligt dræn.

Gustav.png

”Problemstillingerne er generelt blevet mere komplekse, end de var, da jeg arbejdede som struktør. Men der er heldigvis udviklet nye løsninger, og man har også genopdaget nogle lavteknologiske løsninger, som gennem tiderne har været betragtet som sund fornuft. Jeg synes, det er elegant og meget tilfredsstillende, når man kan håndtere en stor regnvandsmængde i et boligområde ved at placere bygningerne fornuftigt og anlægge søer, vandløb, enge eller regnbede og dermed tilføre projekterne noget karakter og nogle rekreative kvaliteter.”

Fagleder og ingeniør Gustav Mathiasen

Fagområdet står også overfor nye digitale muligheder, da 3D-projektering af landskab og terræn er ved at vinde indpas. Derved får vi mulighed for at udføre bedre kollisionskontrol og automatisere nogle af vores processer.

Vi projekterer kloak og anlæg (veje, stier, pladser og konstruktioner i terræn) for alle typer byggerier, ofte som del af et samlet projekt.

bottom of page