top of page

ARRESØVEJ

117 BOLIGER | RISSKOV

ARRESØVEJ

Den samlede bygning består af 6 bygningsdele på 3, 4 og 5 etager med

tilhørende fælles tagterrasse.


Bygningen indeholder 117 boliger af forskellig størrelse, som udføres med tilhørende depot og opmagasinering i stueniveau. Parkering forefindes også i stueniveau.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 6.125 m²


Bygherre: CASA A/S


Totalrådgiver: AART Arkitekter A/S


Ingeniør: Rønslev ApS


Opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Arresøvej 8, 8240 Risskov

bottom of page