BANK NORDIK

INDEKLIMA | ODENSE

Bygningens ejer rekvirerede indeklimasimuleringer og løsningsforslag til forbedring af det termiske indeklima om sommeren.

Realiseret: 2015


Bruttoetageareal:
10.000 m² logistikcenter

1.300 m² administrationsbygning


Bygherre: DSV


Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Østre Stationsvej 41M, 5000 Odense

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk