BGI AKADEMIET, UNDERVISNINGSBYGNING

7 ETAGERS BYGNING | BJERRE

Ny 7 etagers bygning placeret i den gamle skolegård, mellem de øvrige bygninger.

 

Huser kantine, elevboliger og undervisning.

Realiseret: 2014


Bruttoetageareal: 2.200 m²


Bygherre: Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole


Totalentreprenør: A/S Dansk Halentreprise


Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Gramvej 3, 8783 Hornsyld

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk