top of page

BILLESHAVE EFTERSKOLE

MULTIHAL | BILLESHAVE

BILLESHAVE EFTERSKOLE

Rønslev har i samarbejde med totalentreprenøren A/S Dansk Halentreprise projekteret en lang række idrætshaller over hele Danmark. Spektret spænder fra små træningshaller over springcentre til store opvisningshaller. Den typiske idrætshal udføres med et bærende rammesystem i stål eller limtræ, der placeres på pladsstøbte fundamenter. De nederste 2,0-2,5 m af ydervægge udføres som regel som en tung konstruktion af betonelementer og/eller skalmur. Facaderne herover er lette konstruktioner.

 

Ofte er hallerne udført med indskudt betondæk til forskellige aktiviteter som fx fitness. Den typiske idrætshal indeholder omklædningsfaciliteter og café. Springgrave udføres normalt i pladsstøbt beton og undtagelsesvis i betonelementer. A/S Dansk Halentreprise varetager arkitektydelserne på egen tegnestue, mens Rønslevs ydelser omfatter projektering af konstruktioner samt energidesign med tilhørende beregninger.

 

Flere af projekterne er udført i høj konsekvensklasse og attesteret af anerkendt statiker.

 

For nogle af projekterne har Rønslev også udarbejdet brandstrategi. For nogle af

Realiseret: 2007


Bruttoetageareal: 1000  m²


Bygherre: Billeshave Efterskole


Totalentreprenør/arkitekt: Dansk Halentreprise A/S


Ingeniør: Rønslev ApS


Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Billeshavevej 51, 5500 Middelfart

bottom of page