top of page

BOLIGER I VIDEBÆK

38 BOLIGER | VIDEBÆK

BOLIGER I VIDEBÆK

38 boliger i tre punkthuse af hver 4 etager på Bredgade i Videbæk. Det lejebærende areal for de tre huse andrager 3.865 m². Husene udføres desuden med altaner.


Bygningerne opføres på en grund, der til projektet er sammenlagt af 6 eksisterende matrikler, hvor der på de 4 skal nedrives eksisterende bebyggelse. Bygningerne bygges i facader af betonelementer med skalmur i tegl. Altanen udføres med betonplade

Realiseret: Under realisering


Bruttoetageareal: 3.865  m²


Bygherre: BoMidtVest, Ikast


Totalentreprenør: Dansk Boligbyg


Arkitekt: Erik Arkitekter


Rønslevs opgaver:  Kostruktioner, energi, brand, anlæg, VVS og ventilation, indeklima, El og IKT


Adresse: Bredegade 78, 6920 Videbæk

bottom of page