BORGPARKEN, 21 BOLIGER OG ERHVERV

21 BOLIGER OG ERVHVERVSLEJEMÅL | SILKEBORG

BORGPARKEN, 21 BOLIGER OG ERHVERV

Laban Arkitekter og Rønslev har for bygherren PSJ Ejendomsinvest projekteret en hjørnekarré på Borgergade i Silkeborg.

Mod den eksisterende bebyggelse på Borgergade er bygningen i tre etager. På hjørnet øges højden til fire etager og efter hjørnet til syv etager. Der er fuld kælder under bygningen.

Den syv etager høje bygningskrop er designet efter kravene til høj konsekvensklasse. Bygningen funderes på én stor 70 cm tyk betonplade, der forenkler byggeprocessen og sikrer kælderen mod opstigende grundvand.

Mod Borgergade etableres spuns for sikre både vejen og byggegruben i byggeperioden.

Teglfacaderne udføres som præfabrikerede sandwichelementer med en bagvæg af beton, isolering og en forplade af beton med tegl.

Byggeriet er projekteret i maj-juni 2014 og er fysisk opstartet på byggepladsen i 

Realiseret: 2015

 

Bruttoetageareal: 2600 m²

 

Bygherre: PSJ Ejendomsinvest 5 ApS

 

Arkitekt: Laban Arkitekter A/S


Rønslevs opgaver: Anlæg, konstruktioner, energi, brand, vvs, ventilation, el og tilsyn


Adresse: Borgergade 66, 8600 Silkeborg