BRÆDSTRUP SKOLEHAL, RENOVERING

RENOVATION SPORTSHAL | BRÆDSTRUP

BRÆDSTRUP SKOLEHAL, RENOVERING

Renovering af 1200 m² sportshal, 600 m² omklædnings- og depotfaciliteter for Skolehallen i Brædstrup. Projektet var desuden udbudt med en ny tilbygning på 200 m² springhal til senere etablering.

Realiseret: 2018


Bruttoetageareal: Renovering 1800m², tilbyg: 200 m²


Bygherre: Den Selvejende Institution - Sportshallerne i Brædstrup


Byggeleder: Rønslev ApS


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, indeklima, vvs og tilsyn


Adresse: Niels Wongesvej 7, 8740 Brædstrup 

Hent referencen i pdf