top of page

CONSTANTIAPARKEN

15 DOBBELTHUSE | HEDENSTED

CONSTANTIAPARKEN

Torntoft & Mortensen har for bygherren Østjysk Boligforening opført 30 boliger i Constantiaparken i Hedensted i totalentreprise med Skala Arkitekter og Rønslev som underrådgivere. Boligerne er udført som dobbelthuse, der er placeret i en organisk, cirkellignende form, som orienterer sig mod et centralt fællesområde. Der er således lagt vægt på, at man som beboer dyrker fællesskabet men også kan trække sig tilbage i mere private områder. Projektet vil på den forene det bedste fra den traditionelle almene bolig og det traditionelle parcelhus.


Bygningerne er udført med skalmurede gavle med porebetonbagmure. Facaderne er meget åbne, og de relativt begrænsede vægarealer er udført i træskelet, dels for at kunne isolere effektivt og samtidig holde væggene relativt tynde og dels for at undgå lange tegloverliggere med risiko for revner i murværket.


Regnvandshåndteringen er tænkt ind i landskabsdesignet, hvor lavninger og søer skaber gode rekreative områder og en stemning af at være tæt på naturen. De åbne facader skaber sammenhæng mellem ude og ind – og der er grønt, uanset hvor man kigger hen.


Boligerne er designet, så dagslyset kommer ind, men samtidig skærmer udhængene for den hårdeste varmepåvirkning, så man undgår overophedning. Dagslyset længst inde i bygningen kommer bl.a. via ovenlys. Et komfortabelt termisk indeklima sikres som nævnt vha. udhæng samt effektive ventilationsanlæg og gode muligheder for udluftning ved åbning af døre og vinduer.

Realiseret: 2019


Bruttoetageareal: ca. 3.150 m²


Bygherre: Østjysk Boligforening


Totalentreprenør: Torntoft & Mortensen


Arkitekt: Skala Arkitekter

 

Rønslevs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Constantiaparken 50, 8722 Hedensted

bottom of page