COOP HØJLAGER

HØJLAGER | ODENSE

35m højt lager, opbygget som et clad rack-system, dvs. bærende system af stålreoler funderet på en betonplade. Brandteknisk har den helt store udfordring været, at der ikke findes nogen dansk lovgivning vedr. clad rack-byggeri. Dermed er myndighedernes sagsbehandling helt individuel.

Realiseret: 2010

 

Bruttoetageareal:
Nyt højlager, 6.000m²
Renovering af eksist. lager, 45.000m²


Bygherre: Odense Erhvervspark A/S


Totalentreprenør: Lillebælt Gruppen A/S


Rønslevs opgaver: Konstruktioner og brand

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk