DSV HØJME

LOGISTIKCENTER | HØJME

Nyt logistikcenter med tilknyttet administrationsbygning. Byggeriet er placeret i Højme ved Odense. 

Realiseret: Under udførelse

Bruttoetageareal:

Logistikcenter ca. 10.000 m²

Administrationcenter ca. 1.300 m²

​Bygherre: DSV

Ingeniør: Rønslev ApS

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk