DYBBØL EFTERSKOLE, IDRÆTSHAL

IDRÆTSHAL | DYBBØL

DYBBØL EFTERSKOLE, IDRÆTSHAL

Idrætshal med indskudt 1. sal til diverse faciliteter

Realiseret: 2008 


Bruttoetageareal: 1250 m²


Bygherre: Dybbøl Efterskole


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi


Adresse: Ragebølskovvej 3, 6400 Sønderborg

Hent referencen i pdf