top of page

FLEGMADE

228 BOLIGER - 4 OG 6 ETAGER | VEJLE

FLEGMADE

Totalentreprenør Adsbøll Entreprise og arkitekt Årstiderne Arkitekter sammen med RØNSLEV står for opførelsen af 228 boliger i Vejle. Bebyggelsen er en vigtig del af en transformation af Flegmade-kvarteret fra slidt industri til moderne beboelse. Boliger varierer i størrelserne fra to til fem værelser og appellerer til mange forskellige målgrupper.


Der er flere udfordrende elementer i projektet. Fx er der pga. bygningens udformning ikke mindre end 56 forskellige lejlighedstyper, som er løst individuelt mht. installationer og føringsveje.


Pga. sin tidligere anvendelse er grunden forurenet. Derfor er der truffet forskellige tekniske foranstaltninger til at sikre beboernes sundhed.

 

Konstruktioner
Projektet omfatter to bygninger med 228 udlejningsboliger. Den mindste bygning er opført i fire etager. Den største bygning i henholdsvis seks og fire etager. Projektet er opført i betonelementer med teglspån som facadebeklædning.


Bygningen er funderet på ca. 750 jernbetonpæle. Under ramningen har der været stor fokus på at undgå store vibrationer i nabobygningerne.

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: 18.245 m²


Bygherre: PFA Pension


Totalentreprenør: Adsbøll Entreprise


Arkitekt: Årstiderne Arkitekter


Ingeniør: RØNSLEV


RØNSLEVs opgaver: Konstruktioner, anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Flegmade 18, 7100 Vejle

bottom of page