HOTEL OASIA

TO ETAGERS TILBYGNING | AARHUS

Hotel Oasia udvider  med 2 etager oven på den eksisterende bygning. Den nuværende tagetage fjernes for at gøre plads til nye konstruktioner, og der suppleres
med 2 etager således at tagetagen efter ombygningen bliver 4. sal.

De nye etager udføres med stålrammer, som det bærende og stabiliserende system. Disse indbygges i vægge mellem værelserne på tværs af bygningen. Mellem rammerne spænder lette etagedæk af c-profiler.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: 1465 m²


Bygherre: Hotel Oasia

Arkitekt: LABAN Arkitekter


Ingeniør: Rønslev ApS

Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs og ventilation

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk