HOTEL OASIA, UDVIDELSE

TO ETAGERS TILBYGNING | AARHUS

HOTEL OASIA, UDVIDELSE

Hotel Oasia udvider med to etager oven på den eksisterende bygning på tre etager. Den nuværende tagetage ombygges for at gøre plads til, at de nye konstruktioner kan indarbejdes, og der suppleres med to etager, således at bygningen efter ombygningen bliver på i alt 5 etager.


De nye etager udføres med stålrammer som det bærende og stabiliserende system. Stålrammerne fører de lodrette laster ned til stålsøjler, som er placeret indvendigt i bygningen og langs facaden. Mere præcist er stålsøjlerne placeret mellem værelserne på tværs af bygningen. Mellem rammerne spænder lette etagedæk af c-profiler.


Det har været en udfordrende proces at finde plads til installationerne, herunder ventilation, vand, varme, køl og el, i både de eksisterende og de nye etager, idet hotellet skal være fremtidssikret med høje krav til brugervenlighed, individuel regulering og indeklima.


Hotellet er totaloverdækket under opførelsen, og etagerne afleveres i forskellige tempi.


Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: 1465 m²


Bygherre: Hotel Oasia


Arkitekt: LABAN Arkitekter


Ingeniør: Rønslev ApS

Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs og ventilation


Adresse: Kriegersvej 27, 8000 Aarhus C