top of page

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESCENTER

IDRÆTSHAL | ROSKILDE

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESCENTER

Dansk Halentreprise vandt i efteråret 2016 totalentreprisekonkurrencen om opførelse af et nyt idræts- og bevægelsescenter i Roskilde. Bygningen skal huse faciliteter til springgymnastik, rytmisk gymnastik, bordtennis og trampolinspring.


Bygningen er opdelt i fire bygningskroppe, hvoraf de to opbygges i stålrammer og de andre to opbygges i betonelementer. Bordtennis- og rytmehallen samt springhallen udføres i høj konsekvensklasse. Rønslev er bygværksprojekterende og koordinerer konstruktionsprojekterne med både egne input og dokumentation fra systemleverandører.

For at overholde energikravene i BR15 tages en række energibesparende tiltag i brug. Der etableres zoneopdelt LED-belysning med kontinuert dæmpning i forhold til dagslyset samt bevægelsesstyring i relevante rum.


Ventilationssystemet udføres som en hybridløsning med varmegenvinding på grundventilationen, som dækker vintermånederne. Tillige udføres et udsugningsanlæg med højt luftskifte, som kan fjerne varmen om sommeren.

Rønslev er tovholder for energi gennem projektet, så det sikres, at energirammen er overholdt fra skitse til aflevering af byggeriet.

Realiseret: 2018

Bruttoetageareal: 4500 m²


Bygherre: Roskilde Idræts- og Bevægelsescenter


Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S


Arkitekt: Mangor & Nagel


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi


Adresse: Kildegården 1, 4000 Roskilde

bottom of page