KASERNEBYEN

210 BOLIGER | RINGSTED

KASERNEBYEN

Projektet omfatter opførelse af 210 nye boliger fordelt i to og tre plan. Projektet er delt op i tre delområder, som består af karréer á 4 boligblokke. Boligernes størrelse varierer fra 50-120m2 med tilhørende altaner og svalegange.


Blokkene bygges i to og tre plan med vægge og dæk af betonelementer i letbeton. Tag udføres af præfabrikerede saksespær med en taghældning på 30°. Facader udgøres af teglsten. Altaner består som opsatte flyvende altaner i stål monteret på facaden. Svalegange benyttes som adgangsforhold til boliger på det øverste plan, samt terrasse til ophold for enkelte boligtyper og udgøres i konstruktioner af stål og fastgøres på søjler og facadevægge.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 18.000 m²


Bygherre: Maycon ejendomsudvikling A/S


Totalentreprenør: Vognsen & Co. Entreprise A/S


Arkitekt: JJW Arkitekter


Ingeniør: Rønslev ApS


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Regimentet 3, 4100 Ringsted

Hent referencen i pdf