top of page

KATRINEBJERGSKOLEN

TILBYGNING | AARHUS

KATRINEBJERGSKOLEN

Friis & Moltke Architects vandt sammen med Spangenberg & Madsen samt Rønslev totalrådgivningen om tilbygning og ombygning af Katrinebjergskolen. Rønslevs opgaver er konstruktioner, brand og kloak.


Tilbygningen er i fem etager og udvider skolen mod syd. Tilbygningen skal huse 11 undervisningslokaler og tilsvarende læringsarealer svarende til 4,5 spor samt pædagogiske arbejdspladser til 45 medarbejdere.


Ombygningen indebærer omdisponering af eksisterende lokaler til hhv. naturfagslokaler, billedkunstlokale og musiklokale samt toiletfaciliteter.


I projekteringen har der været fokus på totaløkonomiske bæredygtighedsprincipper med muligheder for fleksibilitet i indretningen i fremtiden. Der er blevet optimeret på betonforbrug og anvendt få stabiliserende vægge samt et bjælke/søjle-system, så der er mulighed for at ændre på klasselokaler og deres størrelse.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 3.000 m²


Bygherre: Aarhus Kommune


Totalrådgiver/arkitekt: Friis & Moltke Architects


Rønslevs ansvar: Konstruktioner, brand og anlæg


Adresse: Katrinebjergvej 60, 8200 Aarhus

bottom of page