top of page

KILDETOFTEN

43 ALMENE BOLIGER | ODDER

KILDETOFTEN

De 43 boliger er fordelt på tre boligblokke, som hver er på 2 etager. Før boligblokkene kan opføres skal eksisterende bygninger nedrives. Boligblokkene skal opføres i gullige/rødlige teglsten med fladt tagpaptag.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: ca. 1800 m²


Bygherre: Boligselskabet Domea


Totalentreprenør: CJ Group A/S


Arkitekt: Luplau Poulsen Arkitekter


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs, ventilation og tilsyn


Adresse: Kildegade, 8300 Odder

bottom of page