KILDETOFTEN, 43 BOLIGER

43 ALMENE BOLIGER | ODDER

De 43 boliger er fordelt på tre boligblokke, som hver er på 2 etager. Før boligblokkene kan opføres skal eksisterende bygninger nedrives. Boligblokkene skal opføres i gullige/rødlige teglsten med fladt tagpaptag.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 1800 m²


Bygherre: Boligselskabet Domea


Totalentreprenør: CJ Group A/S


Arkitekt: Luplau Poulsen Arkitekter


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs, ventilation og tilsyn


Adresse: Kildegade, 8300 Odder

KILDETOFTEN, 43 BOLIGER
Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk