LÆRKEREDEN

TILBYGNING TIL VUGGESTUE | SABRO

LÆRKEREDEN

Projektet omfatter tilbygning til eksisterende integreret daginstitution på Møllebakken 8 i Lading, Sabro. Tilbygningen andrager et areal på ca. 369 m2. Dette areal udgøres af ca. 303 m2 vuggestue, 48 m2 liggehal og 18 m2 skur.


Bygningen opføres i træ med bærende og stabiliserende træskeletvægge. Facader beklædes ligeledes med træ. Tagkonstruktionen opbygges af bjælkespær til kip med kipbjælke.


Bygningen opføres opad eksisterende daginstitution. Denne er udført med fuldmurede ydervægge og bjælkespær, som mellemunderstøttes af indvendige vægge. Bygværket er direkte funderet. Eksisterende daginstitution andrager et areal på ca. 485 m2.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: ca. 370 m²


Bygherre: Favrskov Kommune


Totalentreprenør: Nortvig A/S


Rønslevs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Møllebakken 8, 8471 Sabro

Hent referencen i pdf