LEJERBO NÆSTVED

RENOVATION | HERLUFMAGLE

Renovering og ombygning af 75 boliger

Realiseret: Under udførelse

Bruttoetageareal: ca. 5.500 m²

Bygherre: Lejerbo

Totalrådgiver: Rønslev ApS

Arkitekt: Joost Consult

Entrepriseform: Hovedentreprise

Rønslevs ydelser: Projekteringsledelse, arbejdsmiljøkoordinering, samlet ingeniørprojekt og fagtilsyn

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk