LUND BØRNEHUS

UDE-/INDEHUS | LUND

200 m² ude-/indehus i forbindelse med Lund Børnehus.

Realiseret: 2016

Bruttoetageareal: 200 m²

Bygherre: Horsens Kommune

Arkitekt: Atrio Arkitekter

Rønslevs opgaver: Samlet ingeniørprojekt

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk