LUND BØRNEHUS, UDE-/INDEHUS

UDE-/INDEHUS | LUND

LUND BØRNEHUS, UDE-/INDEHUS

200 m² ude-/indehus i forbindelse med Lund Børnehus.

Realiseret: 2016


Bruttoetageareal: 200 m²


Bygherre: Horsens Kommune


Arkitekt: Atrio Arkitekter


Rønslevs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Silkeborgvej 177, 8700 Horsens

Hent referencen i pdf