LUND MULTIHAL

MULTIHAL | LUND

Den nuværende hal i Lund, Horsens skal udvides med en hal, ungdomsklub, cafeteria og tilhørende omklædningsrum. Desuden etableres der en mellemgang, der forbinder nyt og gammelt.

Realiseret: 2018


Bruttoetageareal: 905 m²


Bygherre: Horsens Kommune


Totalrådgiver/arkitekt: ATRIO Arkitekter A/S


Ingeniør: Rønslev ApS


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, anlæg, brand, energi, vvs, ventilation, el, tilsyn


Adresse: Skolevej 7C, 8700 Horsens

LUND MULTIHAL
Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk