top of page

MØLLEHAVEN

SENHJERNESKADECENTER | BOGENSE

MØLLEHAVEN

Rønslev vandt sammen med Skala Arkitekter totalrådgivningskonkurrencen ”Tilbygning af senhjerneskadecenter til Møllehaven Plejecenter” i 2019.

 

Projektet omfatter opførelse af 12 boligpladser til senhjerneskadede samt en

aktivitetsdel. Bygningen udføres i 1 etage som en tilbygning til plejecenteret på grunden, som er bygget i en etage for at imødekomme gangbesværede og kørestolsbrugere.


Derudover har indeklima været et fokusområde, da man i plejeboliger kan have særlige krav til ventilation og temperaturforhold i forhold til med normale boliger. Der er udtænkt robuste løsninger, hvor indeklimakravene kan overholdes, mht. sommerkomfort, lugtgener og CO2 niveau, uden involvering af beboerne. Indeklimaet vil derfor opleves friskt og behageligt uden nødvendigvis at åbne døre og vinduer.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: ca. 1.300 m²


Bygherre: Nordfyns Kommune


Hovedentreprenør: Tømrefirmaet Madsen A/S


Arkitekt: Skala Arkitekter


Rønslevs opgaver: Samlet ingeniørprojekt


Adresse: Møllehaven 24, 5400 Bogense

bottom of page