top of page

NATURCENTER HINDSGAVL

GENOPFØRT NATURCENTER | MIDDELFART

NATURCENTER HINDSGAVL

Middelfart Kommune udskrev i efteråret 2009 en arkitektkonkurrence om et nyt informationscenter i Hindsgavl Dyrehave. Ud af 26 ansøgere blev tre totalrådgivere prækvalificeret til at udarbejde konkurrenceprojekt, og bygherren udpegede forslaget fra AART og Rønslev som det mest visionære.

Bygherrens og rådgivernes vision er at skabe et markant fyrtårnsprojekt indenfor integreret energidesign og ansvarligt byggeri i bredeste forstand. Huset er opført i den nye bygningsklasse 2020, og ved hjælp af alternative energiformer som jordvarme og solceller gøres huset på årsbasis skal energineutralt.

 

Energi og bæredygtighed

AART og Rønslev er to unge, dynamiske tegnestuer og har skabt en fleksibel projektgruppe, som i bogstaveligste forstand har arbejdet integreret med bygningens energidesign. AART er den kunstneriske og kreative kraft, mens Rønslevs primære opgave har været at analysere og optimere bygningens energiprofil. Bygningens teoretiske energiforbrug er fulgt nøje i processen, og der er anvendt og drøftet et utal af både nye og kendte løsninger for at skabe et projekt, der forventeligt kommer til at danne forbillede for bygninger med spændende arkitektur og minimalt energiforbrug.

 

I projektgruppen er ikke kun tænkt i optimering af energiforbrug men også i bæredygtigt byggeri i en bredere forstand. Efter hver fase er projektet granske mht. miljømæssige aspekter. Bygningen er hovedsageligt i opført i naturmaterialer, og alle materialevalg er velovervejede og dokumenterede.

 

I forbindelse med projektet har Rønslev deltaget i foredrag og erfaringsudveksling i Miljøforum Fyn, hvor temaer som ”kemikalier og afgasning i byggeriet” og ”bæredygtig projektering” er behandlet.

 

Konstruktioner og installationer

Rønslev har haft ansvaret for projektering af konstruktioner og installationer. Husets funktion kombineret med en udfordrende arkitektur og skrappe energikrav gjorde projekteringen til en spændende og kompliceret proces, hvor alle faggrupper arbejdede tæt sammen for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Rønslevs erfarne og uddannede projektledere har været tovholdere for koordinering og kommunikation i den interne projektorganisation.

 

Byggeledelse

Byggeriet er udført i hovedentreprise med Rønslev som bygherrens byggeleder. H. Skjøde Knudsen blev efter licitation valgt som hovedentreprenør. Byggeriet er opstartet i efteråret 2011 og afleveret i efteråret 2012.

Realiseret: 2012


Bruttoetageareal: ca. 500 m²


Bygherre: Middelfart Kommune


Arkitekt/totalrådgiver: AART A/S


Rønslevs opgaver: Samlet ingeniørprojekt og byggeledelse


Byggeriet er tildelt en pris ved Energy Efficiency Best of Awards, afholdt af Saint Gobain / ISOVER i Dublin 2014. Begrundelsen er den arkitektonisk vellykkede integration af en lang række lavenergiløsninger.


Adresse: Galsklintvej 2, 5500 Middelfart


bottom of page