top of page

NETTO

HØJLAGER | KØGE

NETTO

Projektet omfatter udvidelse af NETTO distributionscenter, øst på adressen Mimersgade 1, 4600 Køge. 


Udvidelsen opføres i forbindelse med det eksisterende anlæg og omfatter faciliteter for modtagelse, oplagring, sortering samt udlevering af varer til NETTOs butikker. Højlageret andrager i grundplan omkring 7760 m2 (80x97) og opnår en højde på 25 m, samt et indslusningsområde langs højlagerets sydvestvendte facade, hvis grundplan udgør omkring 1008 m2 (12,6x80) og bygges i en højde på 6m.


Højlagerets bærende system udgøres primært af bjælke- søjle-systemer i stål. Nederste del af sydvestvendte facade (mod modtagerområde) udføres af beton. Indslusningsbygningens øvrige bærende konstruktioner udføres ligeledes i beton.

Realiseret: 2021


Bruttoetageareal: 8.768 m²


Bygherre: Salling Group Ejendomme A/S


Totalentreprenør/arkitekt: Dansk Halentreprise A/S


Ingeniør: Rønslev ApS


Adresse: Mimersvej 1, 4600 Køge

bottom of page