top of page

NOMECO ONE

LOGISTIKCENTER | KØGE

NOMECO  ONE

Nomeco ONE er et logistikcenter bestående af terminal-, lager- og administrationsbygninger, som blandt andet byder på et 31m højt lager på 9.000 m² opført i clad-rack. Rønslev var konstruktionsingeniør, hvor Max Bögl International SE var totalentreprenør.
 

Konstruktion
Reolerne i højlageret er bærerende og afstivende, da de er opført i clad-rack. Bygningen er funderet på en stor bundplade. Terminal og Administrationsbygninger er opført i traditionelle betonelementer og tradionel fundering.


Udover projektering af konstruktioner og anlæg stod Rønslev for projekteringsledelse, brand og energi.


Nomeco A/S er Danmarks største lægemiddelgrossist.

Realiseret: 2018


Bruttoetageareal: 28.000 m²


Bygherrerådgiver: AK83 og MOE


Totalentreprenør: Max Bögl International SE


Arkitekt, projektering: Atrio Arkitekter


Ingeniør, installationer: Balslev A/S


Ingeniør, konstruktioner: Rønslev ApS


Afleveringstidspunkt: juni 2018


Adresse: Ølbyvej 178, 4623 Lille Skensved

bottom of page