top of page

NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE

IDRÆTSHAL | NORDBORG

NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE

Idrætshal inkl. undervisningslokaler mv.

Realiseret: 2017

 

Bruttoetageareal: 1300 m²

Bygherre: Nordorg Slots Efterskole

 

Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S

 

Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg

bottom of page