NORDBORG SLOTS EFTERSKOLE, IDRÆTSHAL

IDRÆTSHAL | NORDBORG

Idrætshal inkl. undervisningslokaler mv.

Realiseret: 2017

 

Bruttoetageareal: 1300 m²

Bygherre: Nordorg Slots Efterskole

 

Totalentreprenør: Dansk Halentreprise A/S

 

Rønslevs opgaver: Konstruktioner og energi


Adresse: Slotsgrunden 1, 6430 Nordborg

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk