top of page

OKNYGAARD

DOMICIL | AARHUS

OKNYGAARD

Ny administrationsbygning og lager for OK Nygaard på adressen Rosbjergvej 5 i Brabrand. Administrationsbygning og lager er adskilt.

Realiseret: 2020


Bruttoetageareal: ca. 1500 m² 


Bygherre: OKNygaard A/S


Totalentreprenør: KG Hansen


Arkitekt: ATRIO Arkitekter A/S


Ingeniør: Rønslev ApS


Rønslevs opgaver: Konstruktioner, energi, brand, kloak, vvs, ventilation og tilsyn


Adresse: Rosbjergvej 5G, 8220 Brabrand

bottom of page