PALSGAARD, HØJLAGER

HØJLAGER | JUELSMINDE

Den moderne fødevare-emulgator blev opfundet i 1917 på Palsgaard-ejendommen ved Juelsminde, og siden har Palsgaard produceret emulgatorer og andre tilsætningsstoffer til fødevarer i hele verden.

I 2019 har Rønslev for totalentreprenøren Dansk Halentreprise projekteret de bærende konstruktioner og udført energiberegninger. 

Projektet er blevet til i godt samarbejde med Dansk Halentreprises egen tegnestue. Udfordringerne i projektet har bestået i mange niveauspring pga. forskellige gulvkoter i de eksisterende bygninger samt indskudte etager til teknik mv. 

Funderingsmæssigt har det været en kunst at optimere projektets bygbarhed og samtidig undgå at kompromittere de eksisterende bygningers bæreevne. Betonelementer, ståltrapezplader og konstruktionsstål er detailprojekteret af leverandørerne, hvor Rønslevs rolle har bestået i at koordinere grænseflader og belastninger samt sørge for, at de statiske systemer fungerer som forudsat.

Realiseret: Under udførelse


Bruttoetageareal: Ca. 9.200 m²


Bygherre: Palsgaard A/S

 

Totalentreprenør: Dansk Hal A/S

 

Ingeniør: Rønslev


Adresse: Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde

Ronslev_ikon_NEG.jpg

RØNSLEV

Søndergade 26, 1.

8700 Horsens

tlf. 2219 8700

info@ronslev.dk